Privacy

Aansprakelijkheid

Zeb For Stars Bvba streeft er naar om de gebruiker van forstars.be zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Fashion For Stars Bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op forstars.be

Privacy

Fashion for Stars bvba respecteert de privacy van alle bezoekers van Forstars.be. Als uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die om aan u, de voor u relevante informatie te verstrekken. Deze informatie wordt slechts aan die derden verstrekt die door Fashion For Stars Bvba zijn ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer u uw gegevens invoert gaat u hiermee akkoord.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fashion For Stars Bvba worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

Virussen en misdrijven

Fashion For Stars Bvba onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.